Bývalá škola v městské části Zeměchy- nyní bytový dům