Kult.dům Vltava - zde se nachází 3D kino, divadlo, pobočka měst. knihovny (zdroj www.mestokralupy.cz)