Pozůstatek mikovického panského dvora, na tomto místě stával zámek