Zahájení slavností a zapálení pochodně starostou města P. Holečkem