Dům čp. 9 - zde byla židovská modlitebna před postavením synagogy