Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kam ve městě na vycházku

Vycházky a krátké výlety po městě a blízkém okolí

(pro jednoduchost je u všech uvažováno s výchozím bodem u nádraží)

1. Podél Vltavy do Chvatěrub

Od nádraží se dáme vpravo ulicí Žižkovou a u zákl. školy vlevo ul. Jodlovou. Cestou mineme na pivovaru pamětní desku Jiřího Karse a mezi školou a knihovnou domek J.Kř. Jodla Kralupského na okraji sokolského hřiště. Za knihovnou odbočíme vpravo kolem nemocnice, přejdeme most T.G.M., za mostem odbočíme vpravo a pokračujeme proti proudu Vltavy, nejprve po nábřeží, pak po stezce pro pěší a cyklisty (cesta je značená turistickou značkou). Asi po 2 km podejdeme železniční most (za mostem je možné se občerstvit v turistickém centru) . A jsme na okraji Chvatěrub. V obci je kostel sv. Petra a Pavla a zámek (částečná zřícenina), obě památky však nejsou přístupné. Pokud nepokračujeme dále (tur. značka vede až do Prahy – Tróje), vrátíme se stejnou cestou zpět, případně autobusem či vlakem (trať 092). Trasa vede po zpěvněné cestě, je možno jet celou cestu na kole.

2. Po Dvořákově stezce do Nelahozevse                                                                                    

Začátek je stejný jako u vycházky č. 1, u knihovny pokračujeme přes křižovatku a vpravo kolem sídliště sejdeme na břeh Vltavy. Cesta je opět značená turistickou značkou. Jdeme stále kolem Vltavy, nejprve kolem sídliště, pak za zahrádkami stezka pokračuje lesním porostem (nad námi vede železniční trať, která zde prochází třemi tunely). Cestou míjíme zajímavé pískovcové skalní útvary, vzniké erozí. Cesta do Nelahozevse je dlouhá také přibližně 2 km, na začátku obce míjíme Marínu Vltava (možnost občerstvení, v létě projíždky lodí po Vltavě), vlevo je již vidět na skále renesanční zámek. U zámku podejdeme žel. trať , můžeme navštívit prohlídku v renesančním zámkunebo naproti němu rodný domek A.Dvořáka s památníkem, naproti památníku je kostelík sv. Ondřeje. Zpět je možné jít stejnou cestou nebo vlakem (trať 091) nebo MHD (linka 257102). Také je možno jet na kole, pouze po dešti je cesta v některých úsecích velmi blátivá.

3. Přes Hostibejk do Velvar

Od nádraží půjdeme vlevo, kolem kostela (na kostele je pamětní deska obětem náletu a značka hladiny vody při povodni 2002), za kostelem u pomníku již vidíme Hostibejk s vyhlídkou před sebou. Vystoupáme po Jarníkových schodech na vyhlídku, odkud je pěkný pohled na město a blízké i vzdálenější okolí. Bohužel je rozhled částečně zarostlý. U altánu jsou obnažené skály z usazených hornin (kdysi býval Hostibejk dnem moře). Podél skal vede po vrstevnici široká cesta, po které bychom asi za 5 minut došli k dětskému hřišti a další vyhlídce s altánem „houba“, zde však výhledu brání stromy. Nad prvním altánem je bývalý německý protiletecký bunkr z 2.světové války, od kterého je také pěkný výhled, další bunkry jsou za kousek ním v lesíku. Na konci 2. světové války zde došlo k tragédii, kterou připomíná pomníček. 7. května vystřelil někdo ze skupiny kralupských obyvatel z Hostibejku na prchající německou vojenskou kolonu. Němci zastavili , vyjeli nahoru a postříleli 6 lidí, kteří se ukryli v cihlovém bunkru, a dalšího muže zastřelili cestou nazpět. Od pomníčku je kousek k restauraci Hostibejk. Odsud se můžete buď vrátit zpět a nebo pokračovat dál po turistické značce od altánu Houba do Velvar. Cesta vede kolem řadových domků na kopec k vodárně (cestou opět pěkný výhled na Kralupsko). Od vodárny jdeme po okraji lesa Lutovník a mezi poli přes Velkou Bučinu do Velvar (cca 7 km). Ve Velvarech můžeme navštívit Pražskou bránu a muzeum (v ulici od brány k náměstí). Zpět je možno jet vlakem (trať 111).

4. Do Minic

Začátek jako u trasy č. 3, za kostelem přejdeme silnici a u Penny Marketu odbočíme vlevo po stezce pro pěší a cyklisty (má nejprve žlutou a potom šedou a růžovou dlažbu). Dále jdem stále po této cyklostezce podél Zákolanského potoka, za gymnáziem vidíme vlevo soutok Zákolanského a Knovízského potoka. Pozor, kde stezka kříží Horymírovu ul. je potřeba odbočit vlevo, a v ul. Horymírově a Mánesově není stezka vyznačená dlažbou, ta opět začíná až za fotbalovým hřištěm. Dále pokračujeme přes Budečskou stezku (pěkné dětské hřiště), a opět kolem potoka přes lesopark Macalák a na začátku Minic stezka končí. Po chodníku kolem silnice dojdeme z okraje Minic asi za 10 min. až ke kostelíku Sv. Jakuba Většího. V něm měli svatbu rodiče J. Seiferta. Blízko kostela je zastávka MHD, kterou je možné dojet nazpět. Je to nenáročná trasa většinou po rovině a zpevněné cestě, vhodná i pro malé děti.

5. Do veltruského parku

Jsou možné 2 varianty cesty. První varianta je vhodná když je pěkné počasí (vede zčásti terénem kolem Vltavy) a máte-li dost času, druhá je méně zajímavá, ale kratší a schůdná za každého počasí. Veltruský zámek je stále nepřístupný (provádí se opravy po povodni r. 2002). Přístupný je pouze zámecký park, nádvoří , skleníky a v opraveném špýcharu se konají různé výstavy. Hlavní budovu zámku je možné navštívit pouze v rámci prohlídky "Jak se opravuje památka" s průvodcem (o práci architektů a restaurátorů v rekonstruovaném zámku).

Var. 1 – od nádraží přes most T.G.M nebo lávku (viz vycházka č. 1), za mostem odbočit vlevo po nábřeží Josefa Holuba, pak ulicemi Ve starém Lobečku a Vltavskou (sledujeme stále Vltavu), na konci ul. Vltavské pokračujeme po pěšině v přímém směru kolem Vltavy po turistické značce (vpravo je možno odbočit ke koupališti). Jdeme nejprve lesním porostem (procházíme kolem dubu „U pěti bratří“ – poslední z 5 stromů, váže se k nim legenda z doby třicetileté války, nové stromy byly v r. 2005 vysázeny opodál) a pak kolem zahrádkářské osady Blaňka až na okraj Veltrus k bývalém klášteru. Zde můžeme jít: buď vpravo, přes hlavní silnici (stará Teplická) , přes náměstí A. Dvořáka kolem kostela ul. Komenského až k bráně do parku, a nebo vlevo silničkou okolo starého mostu přes Vltavu, kolem kanoistického kanálu, podejdeme „teplickou“ silnici a přes parkoviště u autokempu stále rovně po asfaltce dojdeme parkem k zámku (z Kralup cca 4,5 km).

Var. 2 – za mostem stále rovně ulicí Mostní, kolem kulturního domu, zimního stadionu, OD Tesco, na konci města u budovy podniku MERO podejdeme podchodem silnici směrem k areálu Synthosu (Kaučuku), u autobusové zastávky před správní budovou zatočíme vlevo, po chodníku kolem areálu Synthosu a České rafinérské dojdeme až na okraj Veltrus, zde ulicí Žižkovou na nám. A. Dvořáka a odtud opět kolem kostela k bráně do zámeckého parku. Tato trasa je asi o 1 km kratší.

Zpět je možné dojet autobusem (více linek) z Veltrus, zastávka je na nám. A. Dvořáka.

6. Na kralupský hřbitov a do Minic, nebo Dolan.

Od nádraží jdeme vlevo ul. Husovou, u spořitelny podchodem na druhou stranu žel. tratě, ul. Kaplířovou kolem nádražního kolejiště přes přejezd u býv. závodu Barvy –Laky. Od přejezdu ulicí Ke hřbitovu (obcházíme areál závodu) a po novém chodníku podél silnice vystoupáme zalesněnou strání Hrombaba až ke hřbitovu. Hrob. J. Seiferta najdeme podle plánku u hřbitovní brány. Vrátíme se zpět na silnici a pokračujem po ní (pozor na auta) dále k vrchu Nehošť s vysílací věží, který vidíme před sebou. Z vrcholu je pěkný rozhled na celé Kralupsko s Řípem na obzoru. Z Nehoště můžeme buď pokračovat západním směrem po polní cestě do Minic (cca 1,5 km) a odtud do Kralup (viz vycházka č.4). Druhou možností je vrátit se zpět na silnici, kterou přejdeme a odbočíme směr Dolany, do kterých dojdeme stálým klesáním po silnici (2,5 km). Z Dolan se můžeme vrátit do Kralup vlakem (trať 091), k zastávce dojdeme když na návsi odbočíme vlevo kolem dětského hřiště a prodejeny potravin. Nebo můžeme u zastávky přejít žel. trať a kolem hřiště dojít k Vltavě, kolem které se vrátíme do Kralup. Cestou procházíme kolem chatové osady a bývalého mlýna „Kocanda“ s několika vltavskými tůněmi. Do Kralup je to podél Vltavy z Dolan asi 3,5 km (stezka se neudržuje, v létě může být zarostlá).