Jdi na obsah Jdi na menu
 


Připojte se k nám

Rada města Kralupy nad Vltavou vyhlásila dne 8. 4. 2014 veřejnou sbírku na získání finančních prostředků na realizaci akce:

"Instalace sochy Josefa Švejka v Kralupech"

číslo účtu veřejné sbírky: 4444226666/0100

Zřizovatelem a správcem této veřejné sbírky a účtu je město Kralupy nad Vltavou, výsledná socha bude ve vlastnictví a péči města.

Finanční příspěvek lze volně zaslat na výše uvedené č. účtu

(pokud souhlasíte se zveřejněním svého daru, prosíme uveďte na platebním příkazu v kolonce „textová zpráva pro příjemce“ následující text: „souhlasím  jméno  příjmení,  příp. název právnické osoby“)

nebo osobně předat na pokladně MěÚ, a kdykoliv lze - i v neúředních hodinách - do pokladny nebo volně přístupné sbírkové kasičky v infocentru MěÚ.
Obě pracoviště jsou v přízemí budovy MěÚ, Palackého náměstí 1.

Pro dárce, kteří by chtěli přispět do sbírky formou uzavření darovací smlouvy, jejímž prostřednictvím si lze (u fyzických i právnických osob) snížit daňový základ ve smyslu zákonač. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, je určen následující telefonní kontakt na MěÚ Kralupy nad Vltavou - 315 739 856.

Sbírkové pokladničky

Pokladničky jsou určené pro drobnější mince či menší bankovky. V Kralupech nad Vltavou jsou umístěny v infocentru MěÚ, městské knihovně (odd. pro dospělé) a v městském muzeu.

Zakoupení magnetu s otvírákem

Pokud chcete na instalaci sochy přispět a zároveň získat zajímavý suvenýr, můžete si zakoupit magnet s otvírákem, který jsme pro vás nechali vytvořit. (Tento suvenýr je k zakoupení na všech "výjezdních akcích" švejkologů - např. Dny Kralup apod.)
Výtěžek ze zaplacené částky poputuje na sochu Švejka.
Cena magnetu s otvírákem v jednom je 30 Kč.