Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kralupské osobnosti

Armádní geneKarel Klapálek - bustarál Karel Klapálek (26.5.1893, Nové Město nad Metují– 18.11.1984, Praha), hrdina 2. světové války. V Kralupech se nenarodil, ale prožil zde mládí (jeho otec sem byl přeložen jako zaměstnanec dráhy). Po maturitě na pražském reálném gymnáziu pracoval několik let jako účetní kralupské studnařské firmy Jaroš. Kralupy opustil v r. 1915, když musel narukovat do 1. světové války,   po návratu  již v armádě zůstal. V období 2. světové války bojoval nejprve v severní Africe, poté byl velitelem 3. čs. samostatné brigády a 1. čs. armádního sboru v SSSR. Jeho jméno nese ulice, spojující Mikovice s centrem Kralup.

Malíř – krajinář Josef Holub (13.11.1870, Slaný – 22.8.1957, KJosef Holubvasiny). Do Kralup se přistěhoval s rodiči (jeho otec si v Kralupech pronajal hostinec). Vyučen malířem pokojů, v Mělníce, později v letech 1890 – 1894 vystudoval malířskou akademii v Praze u prof. Mařáka. Studium u Mařáka bylo jeho nejkrásnější období života. Koncem 19. stol. podnikl na stipendium studijní cestu po Balkánu (Dalmácie, Černá Hora) a po jejím ukončení se vrátil do Kralup. I když se jeho obrazy prodávaly, k obživě to nestačilo a Holub se živil výukou hry na housle a provozoval v Kralupech fotoateliér. Jeho nejlepší díla vznikaly v období první republiky, v roce 1930 byl jmenován čestným občanem Kralup. Věnoval se hlavně krajinomalbě, jeho díla zachycují nejčastěji okolí Kralup. Obrazy vystavoval v řadě míst, i v zahraničí (Londýn). V roce 1952 se Holub po smrti manželky odstěhoval k dceři do Kvasin ve východních Čechách, kde zemřel, pochován je na kralupském hřbitově. Několik Holubových obrazů je vystaveno v kralupském muzeu. Je po něm pojmenována severní část pravobřežního nábřeží Vltavy.

Jan Křestitel Jodl Kralupský (28.5. 1791, Kralupy – 28.1. 1869, Kralupy). Žák Josefa DJan Kř.Jodl Kralupskýobrovského, dosud nedoceněný národní buditel. Narodil se i zemřel v Kralupech v domě čp. 16 (ulice nese jeho jméno). Pracoval jako středoškolský profesor v Písku, Litoměřicích, Chorvatsku a Brně, vyučoval slovanské jazyky, průkopník české jazykovědy. Po roce 1848 pro své vlastenecké postoje zbaven místa a vrátil se zpět do Kralup. V roce 1866 vydal vlastním nákladem dílo: Děje-, národo- a mluvopisný obzor česko-slovanský: částečně i všeslovanský. V roce 1932 na domě odhalena jeho pamětní deska. Na kralupském statku Jodlů se po revolučních bouřích v r. 1848 nějaký čas skrýval vlastenecký politik Alois Pravoslav Trojan. 

Malíř Jiří (Georges) Kars (2.5.1880, Kralupy nad Vlt. Jiří Kars– 5.2.1945, Ženeva), jeden z nejvýznamnějších českých židovských malířů, narozen v Kralupech nad Vltavou ve mlýně v Žižkově ul. (patřil jeho rodičům). Umělecká studia absolvoval v roce 1905 na Akademii v Mnichově. Pobýval a tvořil převážně v Paříži, ateliéry měl i ve Španělsku a v Praze. Po vypuknutí 2. světové války uprchl před nacisty do Švýcarska, kde v Ženevě v únoru 1945 tragicky zahynul. Několik desítek jeho obrazů je ve společné správě muzejí v Kralupech nad Vltavou a Velvarech, kde jsou i vystavené, zbytek díla je roztroušen v soukromých a veřejných sbírkách v České republice i zahraničí. Karsova ulice je v Kralupech - Lobečku.

Jan JirsíkJan Valerián Jirsík (17.6.1798, Kácov – 23.2.1883, Č. Budějovice ), kněz, spisovatel, vlastenec a národní buditel, v letech 1832 až 1846 působil jako farář v Minicích (4. kralupská městská část), od r. 1851 byl až do smrti biskupem českobudějovickým. Velkou měrou se zasloužil o zlepšení české národní kultury, mimo jiné obnovil národní poutě na Říp. V Č. Budějovicích založil české gymnázium, českou dívčí obecnou školu a ústav pro hluchoněmé děti.

Jan Rys (15.4.1869, Praha – 10.5.1956, Kralupy n. Vlt. ). Jan Rys byl povoláním železniční úředník. Stal se nástupcem A. Boruty (dědečka J. Seiferta) v knihovně kralupské Řemeslnicko-čtenářské besedy, z níž vznikla Husova veřejná knihovna městská, ve které se stal prvním knihovníkem. Knihovnu, zničenou při náletu 22.3.1945, podruhé znovu vybudoval, pořádal zde přednášky a besedy. Sepsal Čtvrtstoletí Čtenářské besedy a Cesty K.H. Máchy po našem Podřipsku. Již v r. 1935 byl jmenován čestným občanem města, jeho jméno nese pravobřežní nábřeží v Lobečku.

Josef Spitz, též Špic (1809, Zálezlice – 11.9.1866, Minice). Působil jako učitel v Minicích, byl prvním učitelem hudebního skladatele Ant. Dvořáka. Je známým autorem houslové školy a drobných skladeb pro roudnické Lobkovice. Zemřel na choleru při epidemii.

František Rott (27.5.1869, Kralupy nad Vltavou – 31.7.1927, Buštěhrad). Po vyučení provazníkem a řežbářem se usadil v nedalekém Buštěhradě, kde byl veřejně činný. V r. 1887 se stal prvním starostou místních hasičů, které pomáhal založit a v r. 1894 se stal starostou tamního Sokola. Psal hry a vyřezával loutky pro místní loutkové divadlo. V jeho domě U Ro tta v Buštěhradě je nyní Muzeum Oty Pavla.

Jiří Corvin (15.6.1931, Nová Ves – 17.7.2004, Praha). Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, stal se prvním učitelelem výtvJIří Corvinarného oboru kralupské Lidové školy umění. Později od konce 60. let 20. stol. si zvolil svobodné povolání malíře. Oblíbil si Kralupsko a Slánsko, kde střídavě žil na různých místech (např. Lužec n. Vlt., Peruc, Ješín). Jeho některé obrazy jsou ve sbírkách Městského muzea v Kralupech nad Vlt. Vystavoval např. ve Francii, Švýcarsku, Německu a USA. Sbíral perníkářské formy a recepty, sám pekl vynikající perník.

Karel Kratina (15.2.1881, Olovnice – 16.2.1945, Praha-Pankrác). Kněz, narozen v Olovnici u Kralup. Vyučoval náboženství na středních školách. Podporoval činnost muzea v Kralupech nad Vltavou. Za svůj protinacistický postoj byl za 2. světové války zatčen a popraven.

Eduard Beaufort (31.5.1860, Kralupy n. Vlt. – Lobeč – 14.6.1941, Praha). Vyučil se sazečem, v r. 1884 si koupil v Praze tiskárnu. V r. 1900 vyšla v jeho podniku první česká kniha, vysázená pomocí sázecího stroje. V r. 1910 založil Lidové nakladatelství, kde vydával knihy pro děti (např. knihy J. Verna), dále Knihovnu českých klasiků, Nejlacinější sbírku hudebnin, Bibliotéku sociálních a politických nauk. Společníky a pokračovateli byli synové Eduard (1891-1973) a Jiří (1895 – 1976). Firma byla znárodněna v r. 1949 a začleněna do Státní tiskárny.

Anna Karlovská (26.8.1916, Kralupy n. Vlt. – 29.9.1987 Kralupy n. Vlt.). V době druhé světové války byla za odbojovou činnost vězněna v koncentračních táborech. Od r. 1948 až do r. 1971 byla poslankyní Národního a později Federálního shromáždění, a působila v domácím i mezinárodním ženském hnutí.

Bedřich ZelenkaBratři Bedřich a Otto Zelenkovi (Bedřich 3.12.1921, Kralupy n. Vlt. - 14.10.2011, Praha, Otto 12.3.1931 Kralupy n. Vlt.). Spisovatelé, dramaturgové a scénáristé. Bedřich Zelenka působil převážně v Českém rozhlase, vytvořil komickou postavičku popleteného pana Hlustvisiháka. Otto Zelenka pracoval v České televizi a ve Filmovém studiu Barrandov. Je autorem televizních seriálů, např. F.L. Věk, Cirkus Humberto.

 

Prokop Filip František Masner (1.11.1871 Kralupy n. Vlt. - 9.10.1956 Kralupy n. Vlt.). Regionální badatel a zakladatel kralupského muzea. Čestný občan Kralup nad Vltavou.Miloš Čtrnáctý

Miloš Čtrnáctý (24.2.1882 Kralupy n. Vlt. - 20.4.1970 Praha).  Průkopník rozhlasového vysílání (zahájeno r. 1923),  zakladatel Radiojournalu, zavedl v rozhlase pravidelné zprávy ČTK a v r. 1928 odvysílal první sportovní přenos boxerského utkání. V pozdějších letech  se věnoval hlavně divadlu a novinářské práci.

Antonín Boruta (6.11.1846 Kralupy n. Vlt. - 12.5.1926 Kralupy n. Vlt.). Kulturní pracovník Kralupska, byl činný zejména v Řemeslnicko - čtenářské besedě, ve které založil a vedl knihovnu (kterou později přebírá Jan Rys). Působil i v místním Sokole a Okrášlovacím spolku. Je znám především jako dědeček Jaroslava Seiferta, kterého přivedl k zájmu o literaturu a poezii. Čestný občan Kralup nad Vltavou.

Vašek Káňa  (23.4.1905 Kralupy n. Vlt. - 30.4.1985 Praha).  Vlastním jménem Stanislav Řáda. Prozaik, novinář  a  po r. 1948 i dramatik ve stylu socialistického realismu. Je autorem  známé hry Parta brusiče Karhana.

Prof. Rudolf Lukeš (13.4.1897 Kralupy n. Vlt. - 13.10.1960 Praha).  Spoluautor první učebnice organické chemie u nás. V letech 1949 - 1960 byl předsedou Čs. společnosti chemické.

Alexander Kerst (Kerszt) (23.2.1924 Kralupy n. Vlt. - 9.12.2010 Mnichov, Německo).  Rakouský (resp. německý) televizní, filmový a divadelní herec. Hrál například ve filmu Vítr na řece od R. Pilcherové nebo v některých dílech detektivního televizního seriálu Derrick.

Prokop Jindřich Masner (1.7.1847 Nový Knín - 27.12.1919 Kralupy n. Vlt.). Byl to kralupský podnikatel, dlouholetý člen městské samosprávy a v letech 1895-1906 starosta města. Založil cihelnu v Přemyslově ul. pod Lutovníkem (na jejím místě byly později garáže ČSAD a dnes je tam čerpací stanice Shell a STK). Pomáhal zakládat první penežní ústav v Kralupech a Spolek maloobchodníků v Čechách.

František Mužík (25.6.1861 Břežany - 21.7.1927 Kralupy n. Vlt.). Působil v Kralupech n. Vlt. jako učitel měšťanské školy, shromáždil rozsáhlé entomologické a paleontologické sbírky, které byly bohužel zničeny při náletu v březnu r. 1945. Publikoval odborné články a spolupracoval s domácími a zahraničními vědci.

Martin ProcházkaMartin Procházka (3.3.1972 Slaný). Reprezentant  ČR v ledním hokeji, držitel zlaté medaile z olympiády v Naganu (1998) a několikanásobný mistr světa. Mládí prožil v Kralupech nad Vlt., kde také začínal s hokejem. V dorosteneckém věku přešel na Kladno. Hrál za kluby z Česka, Švédska, Kanady, USA, Ruska a Německa. Za úspěšnou reprezentaci v ledním hokeji uděleno čestné občanství Kralup n. Vlt.

JUDr. Josef Rosenzweig-Moir (28.8.1887 Neustupov - 1944 Osvětim, Polsko).  20 let žil v Kralupech - Lobečku, působil jako advokát,  napsal dvě sbírky básní  (Když zpívá mládí a Zahrady života). Též publikoval v časopisech a pořádal literární večery. Byl strýcem  básníka Jiřího Ortena. Pro židovský původ byl za 2. světové války deportován do Osvětimi, kde zemřel.

Prof. MUDr. Antonín Heveroch (19.1.1869 Minice u Kralup n. V. - 2.3.1927 Praha). Byl to neurolog, psycholog a psychiatr, jeden ze zakladatelů české psychiatrie.

 

Zdroje obrázků a fotografií:

Jiří Kars (http://www.studentpoint.cz/278-vytvarne-umeni/5861-georges-kars-1880-1945-rana-tvorba#.UkcAHz9v6B4)

Karel Klapálek (http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alej_hrdinov_Karel_Klapalek.jpg)

Josef Holub (http://www.infoslany.cz/cs/sekce/turista/slavni-rodaci-a-vyznamne-osobnosti-a-j/)

Jan Kř. Jodl Kralupský (internet)

Jan Valerián Jirsík (http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Valerian_Jirsik_Vilimek.jpg)

Jiří Corvin (http://www.staroceskeperniky.cz/novinky/8)

Martin Procházka (http://www.hokej.cz)

Bedřich Zelenka (http://www.fdb.cz/lidi/34367-bedrich-zelenka.html)

Miloš Čtrnáctý (http://www.rozhlas.cz/rozhlasovahistorie/lide/_zprava/ctrnacty-milos--694091)