Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostely kralupské farnosti

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava

Jedná se o nejmladší kralupský kostel postavený v novogotickém slohu. Jeho stavba byla realizována v letech 1894 - 1895 díky štědrému finančnímu daru pražského probošta Dr. Tersche. Důvod stavby byl prostý - Kralupy potřebovaly povýšit na město a k tomu mohlo dojít jedině v případě, že by měly vlastní kostel. K samotnému povýšení nakonec došlo až v roce 1902.

pohled-na-kostel-od-pivovaru.jpg

interier-kostela.jpg

 

Kostel sv. Jakuba Většího v Minicích

Jedná se o nejstarší kralupskou památku vůbec. Kostelík byl vybudován v době vláda Karla IV. ve 2. pol. 14. stol. Během staletí prošel několika stavebními úpravami, jeho nynější vzhled je novorenesanční. Zajímavostí je, že zde měli svatbu rodiče básníka a nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta. Důvod, proč právě zde byl prostý - v Kralupech samotných v té době kostel ještě nebyl.

55.jpg

minice-interier-kostela-sv.-jakuba.jpg

 

Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Zeměchách

V pořadí se již jedná o třetí zeměšský kostel. Ten první byl postaven v románském slohu a zničen za husitských válek, druhý kostel byl postaven jako gotický a byl zničen za třicetileté války. V roce 1723 nechala tento barokní kostel postavit velkovévodkyně toskánská Anna Marie Františka. Nejzajímavější památkou byl dřevoryt - reliéf Poslední večeře páně z Betlémské kaple (dnes v majetku Národního muzea). Kostel není v součastnosti veřejnosti přístupný.

kostel-svateho-jana-kritele-v--mestske-casti-zemechy.jpg

interier-kostela-v-zemechach.jpg

 

Kostel sv. Ondřeje v Nelahozevsi

Gotický kostelík byl postaven ve 14. století, hned vedle se nachází zajímavá dřevěná zvonice. V tomto kostelíku také - jako malý chlapec - hrával na varhany budoucí slavný český hudební skladatel Antonín Dvořák.

 

Kostel sv. Kateřiny ve Velvarech

Jedná se o jednolodní gotický kostel ze 14. století. Dalšími kostely ve Velvarech je hřbitovní kostel sv. Jiří a kostel Všech Svatých u Malovarského rybníka.

 

Kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Veltrusech

Kostel byl postaven ve 14. století v gotickém slohu a později prošel barokními úpravami. Věž je novoklasicistní a byla ke kostelu přistavena až ve 20. století.

 

Kostel sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech

První zmínka o tomto kostele pochází z 1. pol. 12. stol., je patrné, že byl vybudován současně spolu s tvrzí.

 

Kostel Narození Panny Marie ve Vepřku (část Nové Vsi)

Jedná se o z vnější strany gotický kostel, avšak s románským jádrem. První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1352. Vedle kostela se nachází zajímavá dřevěná zvonice z poč. 18. století.